More

  Paketi za firme

  Paket

  Besplatno

  Besplatni paket na Zip.ba

  • Besplatna izrada profila firme
  • Opis Vaše firme
  • Dodajte svoje kategorije i prednosti
  • Istaknuto ime firme na svakom Vašem oglasu
  • Istaknuta firma u kategorijama
  • Upravljate prijavama na vas oglas
  • Dobijate obavijesti o prijavi za posao
  • Dosegnite potencijalne zaposlenike

  Paketi za korisnike

  Paket

  Besplatno

  Besplatni paket na Zip.ba

  • Besplatne prijave za posao
  • Direktna komunikacija sa poslodavcem
  • Direktan zahtjev za posao
  • Sačuvani oglasi